Home | Contact | Disclaimer 

Ook Welcom
Home | Wie is Welcom | ANBI 

ANBI


In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Hieronder vindt u dit overzicht:


Naam:        
Fiscaal nummer:   
Contactgegevens:
Bestuurssamenstelling:

Beleidsplan:    
Beloningsbeleid:  


Doelstelling:   

Verslag financiële verantwoording
en uitgeoefende activiteiten:
Stichting Welcom
8212 69 616
Raadhuisstraat 3, 6942 BE Didam
Directeur-bestuurder is Pascal van der Maas
Raad van Toezicht
meerjarenbeleidsplan
alle medewerkers van Stichting Welcom
vallen onder de CAO

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

missie en visie


financieel jaarverslag 2017

jaarverslag 2017

financieel jaarverslag 2016

jaarverslag 2016

Meerjarenperspectief 2019