Home | Contact | Disclaimer 

Ook Welcom

Disclaimer


Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Welcom geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.


Privacy
Welcom respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.


Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Welcom. Dit houdt in dat er  niets zonder toestemming van Welcom mag worden gekopieerd.