Home | Contact | Disclaimer 
Elkaar ontmoeten
Ook Welcom

Elkaar ontmoeten


Iedereen is welkom om aan te schuiven om even bij te praten, een vraag te bespreken of om er gewoon even uit te zijn. 1 keer in de week is er een ontmoetingsavond Albertusgebouw georganiseerd door Zozijn.

Wees welkom elke dinsdagavond in het Albertusgebouw van 18.30 - 20.30u.

Aanschuiven is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.Ontmoeten & Verbinden

Activiteitenkalender


Iedereen

Welcom


Iedereen moet mee kunnen doen in Montferland! Dat betekent dat elke inwoner in de gelegenheid is om andere mensen te ontmoeten en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Voor sommige mensen gaat dat vanzelf, anderen hebben een opstapje of een steuntje in de rug nodig. Behoort u tot de laatste groep, dan biedt Welcom u een aantal mogelijkheden.