Home | Contact | Disclaimer 
Kom-op
Ook Welcom

Kom-op


Ontmoetingsavond voor jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking. De groep komt wekelijks bij elkaar onder leiding van projectbegeleider Yvonne Dieks en vrijwilligers.
Koken, spelletjes en creatieve activiteiten komen in het nieuwe seizoen weer aanbod. Kom gerust eens kijken.

Locatie: ‘s-Heerenberg
Tijd: donderdagavond 18.30 – 20.30 uur
Aanvang: instroom mogelijk
Kosten: € 65,- (seizoen januari t/m december, exclusief  schoolvakanties)
Contactpersoon: Yvonne Dieks
Telefoon: 0316 22 35 20

Opgaveformulier downloaden

Ontmoeten & Verbinden

Activiteitenkalender


Iedereen

Welcom


Iedereen moet mee kunnen doen in Montferland! Dat betekent dat elke inwoner in de gelegenheid is om andere mensen te ontmoeten en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Voor sommige mensen gaat dat vanzelf, anderen hebben een opstapje of een steuntje in de rug nodig. Behoort u tot de laatste groep, dan biedt Welcom u een aantal mogelijkheden.