Home | Contact | Disclaimer 
Kwaliteit
Ook Welcom

Kwaliteit


Het volledige aanbod van Welcom heeft het kwaliteitskeurmerk HKZ. Dat wil zeggen dat Welcom beantwoordt aan de kwaliteitsnormen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ). Deze normen zijn gebaseerd op de internationale ISO 9001-normen. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Dat Welcom het HKZ- keurmerk heeft, betekent dat ze de zaken intern goed op orde heeft, de klant principieel centraal stelt en voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Privacy statement Welcom

Kwaliteitsmanagementsysteem weer goed beoordeeld

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Welcom is opnieuw beoordeeld.

Op 11 en 12 mei 2017 onderzochten de auditoren van Keurmerkinstituut onze documenten, interviewden ze medewerkers, vrijwilligers én leden van de cliëntenraad en bezochten ze onze locaties. De auditoren hebben geen enkel kritisch punt vastgesteld. Wel zijn er verschillende opmerkingen en niet-kritische verbeterpunten opgetekend, waar we graag mee aan de slag gaan.


We hebben hiermee opnieuw de bevestiging gekregen dat we onze bedrijfsvoering op orde hebben en dat het proces van continu verbeteren is geborgd in het denken en handelen van alle betrokkenen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de HKZ-normen, is geschikt voor implementatie van wet- en regelgeving en is effectief in de realisatie van organisatiedoelen.


Heeft u suggesties en/of klachten over de dienstverlening van Welcom, dan willen wij dat graag weten.
Beschrijving klacht* 
Uw contactgegevens
Naam  
Telefoonnummer: 
Emailadres* 

versturen >

Wie is Welcom

Activiteitenkalender