Home | Contact | Disclaimer 
Vrijwilligers
Ook Welcom

Team Seniorenvoorlichting heeft versterking gevonden


‘Enthousiast team vrijwilligers Seniorenvoorlichters zoekt versterking’ luidde de kop van een artikel in Montferland Nieuws begin dit jaar om nieuwe vrijwilligers te werven. Dit bericht werd goed gelezen en er kwamen daadwerkelijk geïnteresseerden op deze oproep af. Het team heeft 4 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen die op dit moment worden ingewerkt. In totaal is het team nu met tien man sterk en kunnen zij weer op volle kracht huisbezoeken afleggen in Montferland. 


Deze vrijwilligers doen zelf ook mee aan trainingen, instructiedagen en hebben regelmatig overleg. Dat allemaal om goed op de hoogte te blijven over de vier thema’s waar zij voorlichting over geven: Wonen, Gezondheid & bewegen, Hulp & ondersteuning, Ontmoeten & activiteiten. Dit maakt dat dit zij veel kennis in huis hebben die zij graag met u delen. Wist u dat inwoners van de gemeente Montferland die de 65 jaar zijn gepasseerd, een gratis huisbezoek kunnen aanvragen van een Seniorenvoorlichter?

Diny Polman is één van de negen seniorenvoorlichters die de 65-plussers thuis bezoekt. Polman: "Mensen hebben vaak vragen op sociaal gebied, over bewegen of veiligheid in huis. Soms zijn er geen concrete vragen, maar blijkt er tijdens het gesprek toch een behoefte aan ondersteuning te zijn. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op eenzaamheid of hulp in het huishouden, bij vervoer of het invullen van formulieren. Wij kunnen dan de mensen helpen in hun zoektocht."

De seniorenvoorlichters hebben tijdens hun bezoek een werkmap bij zich met vragen, waardoor de behoefte snel duidelijk wordt. Achterin de map is de Seniorenwijzer opgenomen met betrekking tot welzijn, veiligheid in huis en bewegen. Dit naslagwerk mag de 65-plusser houden, zodat hij er ook later gebruik van kan maken.

Veilig

Ook Gerard Lamers is seniorenvrijwilliger. "Dat is zo gelopen omdat ik mezelf afvroeg wat ik kon doen om mijn huis in orde te maken, zodat ik er in de toekomst veilig kan blijven wonen. Zodoende kwam ik terecht bij Thuis in Montferland en de gehanteerde vragenlijst sloot precies aan op mijn situatie. Nu kom ik zelf met die vragenlijst bij de mensen thuis en doorlopen we samen het hele huis. Men heeft vaak niet in de gaten welke onveilige situaties er ontstaan door losse snoertjes of door op stoelen te klimmen. Ik ken een geval waarbij een mevrouw al veertig jaar lang elke ochtend op de stoel klom om een bovenlichtje open te doen, totdat het een keer fout ging en ze in het ziekenhuis belandde."

Bewegen

Peter Aal, ook seniorenvoorlichter, knikt. "Mensen denken dat iets goed blijft gaan omdat ze het altijd al zo deden, maar ze vergeten dat ze wel veertig jaar ouder zijn geworden. Jaarlijks gaan er 4.000 mensen dood als gevolg van een val en moeten er 100.000 medisch behandeld worden. Daarom is het zo belangrijk om in balans te blijven en veel te bewegen. We hebben hier in Montferland wel zo'n dertig beweegmogelijkheden. Op maandagochtend bijvoorbeeld, sport een groep van zevenentwintig 60-plussers, we hebben fysiotherapie waar een fitheidstest kan worden gedaan, er is de beweegtuin en er is ook valpreventie. Ik ben zelf nogal van de sport, dus kan ik senioren ook vertellen waarom bewegen belangrijk is en wat het sportprogramma inhoudt."

Huisbezoek aanvragen

Wilt u graag geïnformeerd worden? Dan kunt u bellen met de welzijnslijn van Welcom: tel. 0316-292828 (9.00 tot 12.00 uur). E-mailen kan ook: welzijnslijn@welcommail.nl.

Dagopvang

Dichtbij


Thuiswonende ouderen uit de gemeente Montferland kunnen elkaar ontmoeten in een huiskamerachtige sfeer tijdens de dagopvang zo dicht mogelijk bij huis; in Braamt, Didam en ’s-Heerenberg. De Dagopvang biedt voor mantelzorgers de gelegenheid zich even op andere zaken te richten of zich te ontspannen.


Indicatie

Om voor dagopvang in aanmerking te komen, is een indicatie nodig. Aan de hand van de indicatie wordt bepaald hoeveel dagdelen men kan deelnemen.  Klik hier

Diverse activiteiten

Een groep bestaat uit gemiddeld veertien deelnemers die kunnen kiezen uit verschillende activiteiten: samen koffie of thee drinken, samen eten, de krant (laten) lezen, een kaartje leggen, een spelletje doen, bewegen of een bloemstukje maken... Tijdens de activiteiten worden diverse vaardigheden geoefend. U bepaalt zelf aan welke activiteiten u wilt deelnemen. Tussendoor is er gelegenheid om te rusten. Iedere groep wordt begeleid door professionele deskundigen, zoals een verzorgende, activiteitenbegeleider of een docent die de bewegingsactiviteiten verzorgt. Vrijwilligers en stagiaires zorgen voor extra aandacht en ondersteuning. Klik hier

 Gerrie Wams of Truus Damen informeren u graag verder. Zij zijn per mail bereikbaar (klik op hun naam) of telefonisch 0316 22 35 20.

Seniorenvoorlichting

Rapportage huisbezoek