Home | Contact | Disclaimer 
Waardering
Ook Welcom

Waardering voor mantelzorgers


Montferland is trots op haar mantelzorgers. Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment.

 

Wat is het Mantelzorgcompliment?

Met het Mantelzorgcompliment laten we zien dat we onze mantelzorgers waarderen. Deze waardering is ooit door het Rijk bedacht. Sinds 1 januari 2015 is het Mantelzorgcompliment een taak van de gemeenten. In Montferland kunnen mantelzorgers voorgedragen worden voor het compliment. Het compliment bestaat uit 10 LOKO-cadeaubonnen met een totale waarde van 100 euro. Deze bonnen zijn vrij te besteden bij diverse Montferlandse ondernemers en organisaties die aangesloten zijn bij Loko Promotie Didam. Op www.lokobon.nl vindt u meer informatie over de LOKO-cadeaubonnen.

 

Voor wie is het  Mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is er voor mantelzorgers  die zorg bieden aan een inwoner in Montferland. Deze mantelzorger biedt meer dag 8 uur per week over een periode van minimaal 3 maanden zorg aan een ander. Het kan gaan om bijvoorbeeld een partner op leeftijd die zorg nodig heeft, of een verstandelijk gehandicapt kind, of een broer/zus die psychiatrische beperkingen heeft.

Hoe kan ik iemand voordragen?

Mensen die mantelzorg krijgen, kunnen hun mantelzorger voordragen. Ook iemand van het Sociaal Team, de mantelzorgconsulent of de huisarts kan iemand voordragen. U kunt iemand voordragen vanaf 3 september tot en met 31 december 2018. Let wel, op is op. Houdt u hiervoor de berichtgeving op www.montferland.info/mantelzorgcompliment bij. 


Het voordragen van een mantelzorger kan door het invullen van het digitale voordrachtsformulier  op www.montferland.info/mantelzorgcompliment. Er zijn ook papieren formulieren. Deze kunt u halen bij de balies van de gemeente in het gemeentehuis in Didam en in Gouden Handen in ’s-Heerenberg. Ook bij het Steunpunt Mantelzorg van Welcom liggen formulieren. Als u het formulier heeft ingevuld, kunt u deze opsturen naar de gemeente Montferland. 


Meer informatie

Meer informatie over het Mantelzorgcompliment kunt u vinden op www.montferland.info/mantelzorgcompliment. Voor vragen kunt u terecht bij een van de mantelzorgconsulenten:


Marja Lukassen

Telefoon: 06 23498421
E-mail: m.lukassen@welcommail.nl


Elize Navis

Telefoon: 06 20257392
E-mail: e.navis@welcommail.nlCONTACTFORMULIER

U kunt ook onderstaand formulier invullen, dan neemt een van de mantelzorgconsulentes zo snel mogelijk contact met u op om samen met u het voordrachtsformulier in te vullen.

Aanhef* 
Voorletters* 
Achternaam* 
Adres* 
Postcode* 
Woonplaats* 
E-mailadres* 
Telefoonnummer* 
Mobiele nummer 
Geboortedatum* 
Ik zorg voor 

versturen >

Mantelzorg

Activiteitenkalender


20 december Mantelzorgsalon BOSMANHUUS LENGEL