Mail ons
[javascript protected email address]
Welzijnslijn
(0316) 29 28 28
intro afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

Lokaal Participatie aanbod

Lokaal participatie aanbod

Voor sommige inwoners van Montferland is het niet van zelfsprekend om zelfstandig, actief deel te nemen aan de samenleving. Om verschillende reden kan dit voor iemand lastig zijn.
Welcom biedt leuke en leerzame activiteiten aan waarbij iedereen welkom is. Ook als u andere mensen wil helpen om actief mee te kunnen doen.
In onderstaande schema ziet u verschillende activiteiten die wij aanbieden in het lokaal participatie aanbod.
Vindt u het leuk om hierbij aan te sluiten? Of wil u bij deze activiteiten helpen. Dan horen wij dit graag.
Neem dan gerust contact op met ons via de Welzijnslijn: 0316-29 28 28 

ParticipatieVerklaringsTraject (PVT)

Nieuwkomers moeten in het eerste drie jaar dat zij in een gemeente gehuisvest zijn een PVT workshop volgen. Dit is een verplicht onderdeel van de Wet Inburgering.

In deze workshop krijgen zijn meer uitleg over de begrippen; vrijheid, gelijkheid, participatie en solidariteit. De nieuwkomers gaan ook met elkaar, cultuurverbinders en sociaal werkers in gesprek over de verschillen tussen de culturen en wat hier leuk, grappig of moeilijk aan is.

Tijdens de workshop is er ook aandacht voor wat lokaal belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan Noaberschap en de lokale feestdagen zoals schuttersfeest en carnaval.

telefoon