Home | Contact | Disclaimer 
Klantenraad
Ook Welcom

Klantenraad

Welcom vindt het belangrijk dat klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienstverlening en advies kunnen geven. De klantenraad van Welcom vertegenwoordigt de mensen die gebruik maken van de diensten van Welcom. De belangrijkste taak van een klantenraad is het behartigen van de belangen van de klanten. Zij richt zich op hetgeen klanten bezighoudt en geeft waarnodig advies om de dienstverlening te verbeteren.

Werkwijze
De klantenraad komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar om signalen uit te wisselen en de vooraf vastgestelde onderwerpen te bespreken. De klantenraad geeft haar mening over allerlei onderwerpen die voor klanten belangrijk zijn. Zo nodig wordt op verzoek van de voorzitter de directeur van Welcom bij het overleg betrokken.

De klantenraad behandelt geen individuele klachten van klanten. Daarvoor heeft Welcom een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure. Informatie hierover is te vinden op onze website.

Ambtelijk secretariaat
Irma Evers,  ambtelijk secretaris, telefoonnummer 0316 – 22 35 20.

Informatie
De klantenraad is telefonisch te bereiken via  0316 – 22 35 20 en via e-mail: Irma Evers

Leden Klantenraad Welcom


Anita Groote
Anita Groote
“Ruimte voor ideeën, voor jong en oud.”
Marijke van Schriek
Marijke van Schriek
“Als we elkaar ruimte geven, is er voor iedereen ruimte genoeg!”
Mia Roosendaal
Mia Roosendaal
“We moeten meegaan in de tijd waarin we nu leven. Niet achterom, maar vooruit kijken.”
Tonny Gerritsen
Tonny Gerritsen
“Bent u tevreden? Vertel het ons ook! En blijf goed op de hoogte van de mogelijkheden.

Wie is Welcom

Activiteitenkalender