Mail ons
[javascript protected email address]
Welzijnslijn
(0316) 29 28 28 ma t/m vr van 09.00 tot 12.00 uur
intro afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

KWF Montferland zoekt collecte coördinator voor Didam

Titel vacature
KWF Montferland zoekt collecte coordinator voor Didam

Taakomschrijving

Binnen onze afdeling Montferland, zoeken we nieuwe vrijwilligers die bereid om de collecte in Didam mede te organiseren. Zou u ons hierbij willen helpen? Om de omvang van de tijdsbesteding te beperken, denken wij eraan om Didam op te delen in een viertal wijken. Voor iedere wijk komt er dan een aparte collecte coördinator. De collecte vindt altijd plaats tussen 30 augustus en 5 september 2020.

De taken van de collectecoordinator zijn onder andere:
#organiseren van de jaarlijkse KWF-collecte in uw collectegebied (Didam)
#verspreiding van collecte materiaal
# indien nodig werven van collectanten en bijhouden van het collectantenbestand
#zorgdragen voor de inning en telling van de collecte volgens het 4-ogenprincipe
#tijdig afstorten van de collecteopbrengst op de bankrekening van KWF Montferland
#doorgeven collecteopbrengst aan de penningmeester van KWF Montferland
#doorgeven van eventueel gemaakte kosten aan penningmeester KWF Montferland, evenals eventueel gemaakte kosten.

Werksoort

Actief in wijk en kern
Administratie
Begeleiden van activiteiten

Doelgroep

Kinderen
Tieners/jongeren
Volwassenen
Senioren
Multiculturele groepen
Mensen met een beperking

Werktijden

Zelf in te delen.

Vrijwilligersondersteuning
U wordt vanuit KWF Montferland ingewerkt en begeleid.

Aantal gezochte vrijwilligers

2
Verklaring omtrent gedrag (VOG) gewenst
Ja

Onkostenvergoedin
g
Nee

Scholing vereist

Nee

Overige bijzonderheden

De collecte vindt altijd plaats in de eerste volle week van september.

Naam van de organisatie

KWF Montferland

Vind KWF ook via
(maak uw keuze door te klikken op onderstaande mogelijkheden)

Facebook | Internet | Instagram


Organisatie is actief in
Didam

Didam, 24-07-2020

Reactieformulier "KWF Montferland zoekt collecte coördinator voor Didam"

svp dag - maand -geboortejaar invullen
telefoon