Mail ons
[javascript protected email address]
Welzijnslijn
(0316) 29 28 28 ma t/m vr van 09.00 tot 12.00 uur
intro afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

KWF Montferland zoekt collectecoordinator voor 's-Heerenberg e.o.

Titel vacature
KWF Montferland zoekt collectecoordinator voor 's-Heerenberg e.o.

Taakomschrijving
Het collecte gebied van ‘s-Heerenberg/ Lengel is inmiddels te omvangrijk geworden om door 1 coördinator te organiseren. Daarom hebben we besloten om ‘s-Heerenberg/ Lengel op te delen in een viertal wijken. Voor iedere wijk komt er dan een aparte collecte coördinator. Zou u ons daarbij willen helpen?

De taken als collecte coördinator bestaan o.a. uit:

#organiseren van de jaarlijkse KWF-collecte in uw collectegebied, waaronder de verspreiding van collectemateriaal;
#indien nodig werven van collectanten en bijhouden van het collectantenbestand;
#contact onderhouden met je collectanten en de district coördinator;
#na afloop van de collecte je collectanten bedanken;
#zorgdragen voor de inning en telling van de collecte volgens het 4-ogenprincipe in samenwerking met district coördinator van ‘s-Heerenberg;
#doorgeven van collecteopbrengsten en eventuele gemaakte kosten aan penningmeester KWF Montferland;
#doorgeven van benodigd collectemateriaal aan penningmeester KWF Montferland.

Werksoort

Actief in wijk en kern
Administratie
Begeleiden van activiteiten

Doelgroep

Kinderen
Tieners/jongeren
Volwassenen
Senioren
Multiculturele groepen
Mensen met een beperking

Werktijden


Vrijwilligersondersteuning

U wordt vanuit KWF Montferland ingewerkt en begeleid.

Aantal gezochte vrijwilligers

5
Verklaring omtrent gedrag (VOG) gewenst

Ja

Onkostenvergoedin
g
Nee

Scholing vereist

Nee

Overige bijzonderheden

De collecte vindt altijd plaats in de eerste volle week van september.

Naam van de organisatie

KWF Montferland

Internet
https://www.kwf.nl 

Organisatie is actief in
Montferland

Montferland, 24-07-2020

Reactieformulier "KWF Montferland zoekt collectecoördinator voor 's-Heerenberg e.o."

svp dag - maand -geboortejaar invullen
telefoon