Mail ons
[javascript protected email address]
header afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

Vrijwilligerscoördinator [VPTZ]

Titel 
Vrijwilligerscoördinator Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), regio Zevenaar-Rijnwaarden-Didam

Taakomschrijving
Vrijwilligerscoördinator die onze vrijwilligers optimaal kan inzetten bij de ondersteuning en begeleiding van palliatieve terminale cliënten.
Deze vrijwilligers waken overdag en/of ' s nachts bij mensen thuis in hun laatste levensfase. Zij ondersteunen ook de mantelzorgers.

Werksoort
Hulpverlening
Coördinatie

Doelgroep
Volwassenen
Senioren
Mantelzorgers

Werktijden
Afhankelijk van de vraag die binnenkomt

Aantal gezochte vrijwilligers
1 à 2 (Er zijn twee vrijwilligerscoördinatoren per afdeling. De huidige coördinatoren zijn nog tot de zomer beschikbaar.)

Aantal actieve vrijwilligers
Afdeling Zevenaar-Rijnwaarden-Didam: 8-10 vrijwilligers

Vrijwilligersondersteuning
Alle vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding en kunnen vervolgens trainingen volgen bij de Academie van de VPTZ om hun vaardigheden op peil te houden. Het is belangrijk dat vrijwilligers goed zijn toegerust voor dit werk. Het is tenslotte niet zomaar iets. Ook is het fijn als er een goede klik is tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. Dit wordt vanuit de coördinator altijd goed gevolgd.

Verklaring omtrent gedrag (VOG) gewenst
Ja

Onkostenvergoeding
Vrijwilligersvergoeding van €275,- per kwartaal. Opleiding en training. Reis- en onkostenvergoeding

Scholing vereist
Ja

Naam van de organisatie
VPTZ Midden Gelderland, afdeling Zevenaar-Rijnwaarden-Didam

Organisatie is actief in
Montferland:  Didam en Nieuw-Dijk

Overige informatie
VPTZ Midden Gelderland is een vrijwilligersorganisatie die palliatieve terminale cliënten en hun mantelzorgers ondersteunt. Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd, goed opgeleid en betrokken. Hun inzet is kosteloos.
Als mensen in de laatste levensfase terechtkomen, kan er een moment komen dat er extra hulp nodig is. De beroepsmatige zorgverleners, familie en vrienden doen wat ze kunnen, maar dat is niet altijd voldoende. Hulp van vrijwilligers kan in deze fase van onschatbare waarde zijn. De deskundige vrijwilligers van VPTZ Midden Gelderland bieden die hulp aan mensen, die gaan sterven in hun eigen thuissituatie of woon-zorgcentrum, en aan hun mantelzorgers. Ook in de oud-gemeente Didam, dat deel uitmaakt van het werkgebied van VPTZ Midden Gelderland.
‘Er zijn’ voor een ander in de laatste levensfase. Daar staan de vrijwilligers van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) voor. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode.
De vrijwilligers kunnen taken overnemen van de mantelzorgers, zodat zij ook even tijd voor zichzelf hebben of ’s nachts rustig kunnen slapen. Weten dat er iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is. Ook bieden de vrijwilligers een luisterend oor en emotionele ondersteuning. Omdat mantelzorgers een kwetsbare en vaak overbelaste groep vormen, komt de hulp van vrijwilligers vaak als geroepen. Vaak horen we: "Hadden we maar eerder geweten dat dit bestaat!"
De vrijwilligers verrichten geen medische handelingen en zijn er niet voor zware huishoudelijke taken, maar ondersteunen cliënten en hun mantelzorgers op allerlei manieren.

Geplaatst: 29 april '24

telefoon