Mail ons
[javascript protected email address]
intro afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

Combinatiefuncties

De combinatiefuncties zijn bedoeld om in de gemeente Montferland organisaties, instellingen en mensen met elkaar te verbinden en versterken op het gebied van onderwijs, sport en cultuur en om de gezondheid van de doelgroep (4 tot en met 18 jaar) te bevorderen. De combinatiefuncties worden tevens ingezet om het leefklimaat te bevorderen op deze verschillende gebieden door het bestaande te verbinden en nieuwe vormen te ontwikkelen. In de gemeente Montferland is 5,1 Fte beschikbaar voor de combinatiefuncties. Deze zijn als volgt verdeeld:

- Coördinator cultuur (Welcom)
- Coördinator sport (Welcom)
- Vakleerkrachten gym/ didactische verenigingsondersteuning (Gelderse Sport Federatie)
- Vakleerkrachten muziek (muziekscholen gemeente)
- Lees/mediacoach (Bibliotheek Montferland)
- Sportbuurtwerk, binnen- en buitenschools (Welcom)

Cultuurcoördinator is Leontien van Kraay

Zij is contactpersoon voor het binnen- en buitenschools kunst- en cultuuraanbod voor scholen, stemt vraag en aanbod af van scholen en kunst- en cultuurverenigingen en ondersteunt deze verenigingen.
e: l.vankraay@welcommail.nl
t: 0316 223520 

Sportcoördinator is Guido Groenendijk
Hij is contactpersoon om vraag en aanbod van scholen en sportverenigingen af te stemmen en sportverenigingen op bestuurlijk en didactisch gebied te ondersteunen. Daarnaast coördineert zij de werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen onderwijs en sport en de sportbuurtwerkers.
e: ggroenendijk@welcommail.nl
t: 0316-223520
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Volg de combinatiefuncties ook op twitter: @WelcomCombifuncties 

Voor meer informatie over de combinatiefuncties in het algemeen, klikt u hier.

telefoon