Mail ons
[javascript protected email address]
Welzijnslijn
(0316) 29 28 28
intro afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

Nieuwkomers in Montferland

Nieuwkomers zijn vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen en zich in Nederland mogen vestigen, ook in Montferland. Het aantal Nieuwkomers per gemeente wordt bepaald naar rato van het aantal inwoners en instroom van Nieuwkomers in Montferland.

Nieuwkomers in Montferland

Elke gemeente in Nederland huisvest ieder jaar een wettelijk aantal Nieuwkomer in de gemeente. Woningcorporatie Plavei zorgt, in opdracht van de gemeente, voor woonruimte. Bij de eerste stappen in de gemeente Montferland kan de nieuwkomer rekenen op hulp van een sociaal werker van Welcom. Er is vaak hulp nodig op verschillende vlakken. De sociaal werkers gaan mee naar de woning en naar de gemeente. Zij regelen o.a. de inschrijving op een school, Belastingdienst zaken, aanvragen van ziekenfonds en een huisarts.

Daarnaast is er een groep vrijwilligers die de nieuwkomer helpt bij het inrichten van het huis, het ordenen van de post, het wegwijs worden in Montferland of bij het oefenen van de Nederlandse taal. Ook mensen die zelf ooit als vluchteling naar Nederland zijn gekomen springen bij. Zij kennen de taal en cultuur en treden op als tolk. Nieuwkomers hebben behoefte aan hulp bij praktische zaken maar vooral ook aan steun van een maatje die hen welkom heet en wegwijs maakt in een vreemde nieuwe omgeving.

Heeft u vragen of wilt u iets betekenen voor Nieuwkomers in de gemeente Montferland? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur contact op met de Welzijnslijn van Welcom: 0316-29 28 28.

telefoon