Mail ons
[javascript protected email address]
header afbeelding
Samen oplossen

Buurtbemiddeling

"De buren hebben ineens een hoge schutting geplaatst”

Overal waar mensen dicht op elkaar wonen, kunnen conflicten ontstaan. Vaak begint het met een kleinigheid. Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan een kleine ergernis uit de hand lopen. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen om er samen met uw buren uit te komen. Ook voordat een ruzie hoog opgelopen is. Want goede buren maken sterke buurten.

Buurtbemiddelaars

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die goed getraind zijn in het bemiddelen van conflicten. Het zijn geen rechters en vellen dus geen oordeel. Ze luisteren goed naar beide partijen en proberen u en uw buurtgenoten weer met elkaar te laten praten. Bovendien bedenken ze samen met u een oplossing. Buurtbemiddelaars helpen met beginnende conflicten, zoals:

 • Geluidsoverlast 
 • Parkeeroverlast
 • Overlast van kinderen en huisdieren
 • Vernielingen en pesterijen
 • Erfafscheidingen
 • Overhangende struiken en bomen
 • Irritatie over rommel, vuilnis, stank
 • Ergernis door andere leefgewoonten.

De buurtbemiddeling is gratis. Wel wordt van u verwacht dat u meedenkt over een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?  

Stap 1:
Aanmelden bij de coördinator buurbemiddeling:
U neemt contact op met de coördinator buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is. De coördinator bekijkt of het conflict geschikt is voor buurtbemiddeling. Zo niet, dan kan het zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere instantie.

Stap 2:
Beide partijen vertellen hun verhaal:
De coördinator wijst twee onafhankelijke bemiddelaars aan. Beide partijen krijgen, los van elkaar, de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. Deze gesprekken vinden thuis plaats.

Stap 3:
Bemiddelingsgesprek:
Dan volgt een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein met beide partijen en de twee bemiddelaars. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf tot een oplossing van het conflict komen, zo is de kans kleiner dat het probleem zich opnieuw voordoet.

Stap 4:
Evalueren:
Hebben de gesprekken geholpen of niet? Na twee maanden kijkt de coördinator met beide partijen afzonderlijk terug op het conflict en de afgesproken oplossing.

Voor welk conflicten kunt u niet terecht?

 • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, alcohol– en/of drugsproblematiek
 • Conflicten tussen familieleden
 • Conflicten tussen bewoners en instanties.

Heeft u vragen, wilt u een conflict aanmelden of heeft u belangstelling om als bemiddelaar aan de slag te gaan, neem dan contact op met de coördinator van Buurtbemiddeling Kelly Nederhof. Bereikbaar via de welzijnslijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. T 0316 - 29 28 28

E buurtbemiddeling@welcommail.nl

telefoon