Mail ons
[javascript protected email address]
Welzijnslijn
(0316) 29 28 28
header afbeelding
Wandelen in Montferland

Leernetwerk De Pas Erin

Doel & Doelgroep onderzoek
Het doel van het onderzoek is inzicht geven in het bereik, waardering, uitvoering en impact van lokale
wandelinitiatieven op het beweeggedrag en domeinen van positieve gezondheid. Uiteindelijk hopen
we hiermee wandelgroepen te versterken en duurzaam inzetbaar te maken. Zo dragen we bij aan de
gezondheid van inwoners. De doelgroepen van het onderzoek zijn wandelaars die nieuw in een
wandelgroep zijn gestart én hun wandelbegeleiders. Het onderzoek loopt van september 2023 tot en
met februari 2025.

We kunnen dit onderzoek niet doen zonder uw hulp. In het kort is dit wat we van u willen vragen:
- Wandelaars vragen mee te doen aan het onderzoek;
- Bijhouden hoe vaak deelnemers aanwezig zijn (en waarom zij evt. stoppen);
- Meewerken aan een interview (2 keer een interview van maximaal 1 uur).

Hieronder worden de verschillende onderdelen van het onderzoek verder toegelicht.

1. Vragenlijsten voor wandelaars
Bij de start van de wandelgroep en na 3, 6, 12 en 18 maanden vullen wandelaars een korte digitale
vragenlijst in. Deelnemers ontvangen bij de start van hun wandelgroep een leuke attentie en een flyer
met de uitnodiging voor het onderzoek. Bij iedere vragenlijst die een wandelaar invult, maakt hij/zij
kans op een VVV-bon ter waarde van 15 euro.

2. Registratiedocument voor wandelbegeleiders
Wij willen graag inzicht in hoeveel nieuwe wandelaars starten en hoe vaak zij wandelen. Daarvoor
hebben we een registratiedocument opgesteld waarin per deelnemer de aanwezigheid kan worden
bijgehouden. Wanneer een deelnemer stopt met wandelen, noteer dan in het document wat hiervan
de reden is.

3. Observaties wandelgroep & interviews wandelbegeleiders
Onderzoekers lopen graag twee keer mee met de wandelgroep om inzicht te krijgen in welke
randvoorwaarden, barrières en faciliterende factoren een rol spelen bij de uitvoering van de
wandelgroep. Onderzoekers interviewen hiervoor ook wandelbegeleiders, u dus. Het interview duurt
maximaal een uur en interviewgegevens worden anoniem verwerkt.

Wat als een deelnemer stopt met de wandelgroep?
Dit kunt u registreren in het registratiedocument. Deelnemers kunnen in de eerstvolgende vragenlijst
die ze krijgen aangeven dat ze zijn gestopt.

Wilt u mee doen of heeft u verder nog vragen?                            Neem dan gerust contact op met Beweegmakelaar Kevin Steenkamp om te kijken hoe u kunt deelnemen aan het onderzoek. De beweegmakelaar kunt u bereiken per mail op K.Steenkamp@welcommail.nl of telefonisch via de Welzijnslijn 0316-292828 (Ma t/m Vr van 9.00-12.00) en vraag naar hem.

telefoon