Mail ons
[javascript protected email address]
header afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

Sportieve activiteiten

In samenwerking met scholen, buitenschoolse opvang en sportverenigingen zijn er tal van activiteiten op sportief gebied die door de combinatiefuncties sport worden ondersteunt of uitgevoerd.

Verenigingsondersteuning

Naast het ondersteunen van de verenigingen op bestuurlijk en didactisch gebied kunnen de combinatiefunctionarissen sport en onderwijs sportverenigingen helpen met hun schoolsporttoernooien. De combinatiefunctionarissen zitten iedere week op alle basisscholen van de gemeente en hebben daar vooral de bovenbouwgroepen. Zij kunnen sportverenigingen helpen bij de promotie van de clinic of toernooi. Zij hebben goede contacten met de scholen waardoor zij gemakkelijk met leerkrachten en directeuren kunnen overleggen en zijn in de gelegenheid om flyers uit te delen of posters op te hangen.

Kennismakingsclinics

Een ander onderdeel van de werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen onderwijs en sport is het organiseren van kennismakingsclinics in samenwerking met sportverenigingen uit de gemeente Montferland. Vanuit de combinatiefuncties worden de clinics gecoördineerd en de sportverenigingen verbonden aan de basisscholen. Deze clinics zijn een geweldige mogelijkheid voor de leerlingen om kennis te kunnen maken met zoveel mogelijk sporten. Daarnaast is het voor de verenigingen een mogelijkheid om hun sport te promoten en het ledenbestand uit te breiden. In het schooljaar 2013-2014 is gestart met het sport- en cultuurkennismakingsproject Sjors Sportief en Creatief. Hierdoor kunnen kinderen na schooltijd kennis maken met sport- en cultuuraanbieders uit de gemeente en omgeving.

Sportbuurtwerk

In de kernen ’s-Heerenberg, Didam, Loil, Nieuw-Dijk, Azewijn, Stokkum, Zeddam, Braamt, Beek en Kilder worden door de combinatiefunctionarissen onderwijs en sport in samenwerking met de sportbuurtwerkers naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Pauze activiteiten

De combinatiefunctionarissen onderwijs en sport zijn actief op vijftien basisscholen. Deze basisscholen kunnen ook een beroep doen op de combinatiefunctionarissen voor pauze activiteiten. Tijdens de pauzes en tussen de middag kunnen op de schoolpleinen verschillende sport- en spelactiviteiten uitgezet worden voor de kinderen. Op deze manier worden ze gestimuleerd om actief bezig te zijn tijdens de pauzes en kunnen ze op een laagdrempelige manier kennis maken met nieuwe sporten. Daarnaast kunnen de leerlingen en docenten de geleerde spellen zelf opzetten op de dagen dat de functionaris niet aanwezig is op de school. Ondersteuning hiervoor is er in de vorm van leskaarten waarop spellen en oefeningen uitgelegd staan.

Ondersteuning bewegingsonderwijs

De combinatiefunctionarissen onderwijs en sport verzorgen ook ondersteuning voor het bewegingsonderwijs op de basisscholen. Veel docenten hebben geen opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding gevolgd, maar worden wel geacht gymles te geven. Vandaar dat er de mogelijkheid is om gerichte vragen te stellen aan de ALO-gediplomeerde combinatiefunctionarissen onderwijs en sport. Zij kennen tips en hulpmiddelen om het bewegingsonderwijs zo goed mogelijk te verzorgen, zoals het opstellen van lesvoorbereidingen, maar ook praktische voorbeelden tijdens de gymles. Op dit moment verzorgen de combinatiefunctionarissen voor veel scholen de gymles waardoor de kinderen op een hoog niveau bewegingsonderwijs krijgen. Bij deze lessen zoekt de combinatiefunctionaris ook invulling vanuit de sportverenigingen van de gemeente.

Vakantie activiteiten

Tijdens de meeste schoolvakanties organiseren de combinatiefunctionarissen in samenwerking met het jongerenwerk een sporttoernooi of activiteit. De ene keer is het survivallen op het terrein van Markant Outdoor (herfstvakantie 2013) en een andere keer organiseren zij een trefbaltoernooi (kerstvakantie 2015).

Workshops

In samenwerking met het vrijwilligerscollege en het vrijwilligersplein organiseren de combinatiefunctionarissen workshops of thema avonden. Naar aanleiding van de behoeftes vanuit de verenigingen wordt gekozen om een individueel traject met de vereniging aan te gaan of kunnen bijeenkomsten georganiseerd worden waar meerdere verenigingen zich voor kunnen aanmelden. Thema's zoals Eerste Hulp bij SportOngevallen, Hoe schrijf ik een goed persbericht, Jongerenmarketing, Instructie Verantwoord Alcohol schenken, zijn al eens aan bod geweest.

telefoon