Mail ons
[javascript protected email address]
header afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

Invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe WBTR. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het gaat om veel meer dan het aanpassen van de statuten. Dat is slechts één facet van de nieuwe wet en zelfs niet het belangrijkste.

De bedoeling van de WBTR

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’

Meer dan statutenwijziging alleen

De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. Daarnaast moet geregeld zijn dat een van de bestuurders niet meer stemrecht heeft dan de andere bestuurders samen, bestuurders met tegenstrijdige belangen niet mee doen met de beraadslagingen en de besluitvorming en dat er een ontstentenis en beletregeling is opgenomen in de statuten voor het geval het voltallige bestuur opstapt.

De statuten hoeven niet voor 1 juli 2021 te worden aangepast. Stichtingen en verenigingen hebben daarvoor nog 5 jaar de tijd.

Lees het volledige bericht

Gratis webinar

Wat de invoering van de WBTR in praktijk voor bestuursleden betekent en wat zij moeten regelen, wordt uitgelegd tijdens informatieve, gratis webinars. Deelnemers krijgen inzicht in de gevolgen van de nieuwe wet. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Lees meer

Checklist WBTR

Bestuurders die willen checken wat de gevolgen zijn van de WBTR voor hun vereniging of stichting kunnen de checklist doorlopen die Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft gemaakt.

Lees meer
telefoon