Mail ons
[javascript protected email address]
Welzijnslijn
(0316) 29 28 28
header afbeelding
Welcom in 's-Heerenberg

's-Heerenberg

In iedere kern werkt een professional van Welcom, een sociaal werker die weet wat daar leeft en speelt, de mogelijkheden kent en met wie u uw vragen en ideeën kunt delen.

Samen bespreekt u wat de mogelijkheden zijn voor eventuele ondersteuning of om uw plannen te realiseren. Dat kan variëren van een creatieve middag tot het organiseren van een themabijeenkomst, maar ook het uitwisselen van ervaringen of de inrichting van een leerwerkplek.

Woont u in 's-Heerenberg dan kunt u terecht bij Aranka Kuster of bel met de medewerkers van de Welzijnslijn op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 0316 29 28 28.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/LR6GV65ae7I

Visie 's-Heerenberg Oost

De komende 10 à 15 jaar gaat ‘s-Heerenberg Oost op de schop met als doel om de leefbaarheid, woonomgeving en veerkracht van de wijk te verbeteren en versterken. Samen met de projectgroep (vertegenwoordigers van gemeente en Plavei) werkt de kerncontactpersoon actief mee om de stem en input van bewoners op te halen en mee te nemen. Dat leidde ertoe dat niet alleen de toekomst van de wijk, maar ook de problematiek van nu centraal is komen te staan. Veel inwoners hadden namelijk klachten en voelden zich al langere tijd niet serieus genomen door de gemeente, politie, boa's en woningbouwvereniging. Dat bleek helder en duidelijk op 21 september 2021 tijdens een informatieavond voor inwoners bij De Gracht in 's-Heerenberg. Samen met de samenwerkingspartners heeft de kerncontactpersoon ervoor gezorgd dat klachten nu serieuzer en sneller worden opgepakt. Bewoners geven aan dat ze het verschil echt al snel merkten.

Om informatie bij de inwoners op te halen, stelden de gemeente, Plavei en de kerncontactpersoon in het voorjaar een schriftelijke enquête op. De kerncontactpersoon lette er daarbij nadrukkelijk op dat de juiste vragen werden gesteld op sociaal maatschappelijk gebied. Zo werd met de enquête ook die informatie opgehaald die bruikbaar is voor het vormen van een sociaal sterke en veerkrachtige wijk. Zo weten we wat inwoners ervaren en wensen als het bijvoorbeeld gaat over:

  • Gevoelens van eenzaamheid of onveiligheid;
  • De bereidheid van bewoners om zich in te zetten voor een ander;
  • De behoefte om samen met anderen dingen te ondernemen;
  • Et cetera.

Om ook te horen wat er leeft onder huurders, ging de kerncontactpersoon mee met medewerkers van Plavei. voor de zogenaamde 'stoepbezoeken'. Tijdens deze rondgang langs de huurwoningen werd actief aangebeld en werden huurders gemotiveerd om de vragenlijst in te vullen, als ze dat nog niet hadden gedaan. Verder zorgde de kerncontactpersoon er samen met de jongerenwerkers voor dat de jongeren ook hun wensen vertelden.

Gedurende het hele jaar waren er op diverse momenten afstemmingsoverleggen met vertegenwoordigers van Plavei, gemeente, bewoners en Wijkplatform 's-Heerenberg Oost met een persconferentie op 16 december als afsluiting van deze periode. Terugkijkend op 2021 mag geconcludeerd worden dat de samenwerking tussen alle betrokken organisaties en inwoners goed op gang is gekomen. Het vertrouwen bij inwoners wordt stap voor stap gewonnen, doordat de projectgroep inwoners en partners actief betrekt bij alle stappen die gezet worden. Tijdens een georganiseerde wandeling door de wijk op 5 november 2021 was goed zichtbaar wat er nodig is. Het groen heeft z'n langste tijd gehad, er ligt op allerlei plekken rommel en hondenpoep. Op diverse parkeerplaatsen staan al gedurende lange tijd aanhangers die er niet horen. De overlast en het vandalisme bij het leegstaande winkelcentrum bij De Bongerd roept veel ergernis en gevoelens van onveiligheid op. 

Boa's krijgen nu echter beter de gelegenheid om door te pakken bij bijvoorbeeld langdurig geparkeerde aanhangers en politie, boa’s, gemeente en jongerenwerk slagen er beter in om in te grijpen rondom jongeren die (mogelijk) overlast veroorzaken. Op deze manier wordt aan de grootste ergernissen van inwoners gewerkt en ontstaat er tegelijkertijd meer draagvlak voor de plannen voor de toekomst.

Een medewerker van het Sociaal Team van de gemeente Montferland: “De meerwaarde van een kerncontactpersoon zit voor mij in het hebben van korte lijnen, elkaar snel vinden en samen kunnen kijken met de burger waar hij verder mee komt. Burgers inspireren en ondersteunen om de krachten te bundelen en zich in te zetten voor de wijk is daarnaast een taak die zeker ook in 's-Heerenberg Oost mooie kansen biedt.”

Opruimactie

Op initiatief van een aantal bewoners, die ook lid zijn van de Zwerfvuilbrigade Bergh, is dit jaar de opruimactie bedacht. De kerncontactpersoon zal die actie waar nodig ondersteunen, onder andere met het advies om hiermee aan te sluiten bij NLdoet op 11 en 12 maart 2022. Bij de gemeente en Plavei is gevraagd deze actie ook te ondersteunen en hebben de initiatiefnemers contact gezocht met de Galamaschool. Deze actie sluit namelijk aan bij het voornemen van de projectgroep om in 2022 een grote opruimactie in de wijk te (helpen) organiseren. We willen daarbij de ideeën en plannen van de bewoners vooropstellen. Hun energie is de drijvende motor en organisaties sluiten daarop aan in plaats van andersom.

Hollandse Soosmiddag

Op initiatief van het Wijkplatform ’s-Heerenberg Oost is op 6 oktober de Hollandse soosmiddag gestart bij Resto de Bongerd. Het is een maandelijkse ontmoeting van ongeveer twee uur voor ouderen die beperkt mobiel zijn en (bijna) nergens meer naartoe kunnen. Terwijl ze veel behoefte hebben om anderen te ontmoeten. Het gevolg is dat deze mensen gevoelens van eenzaamheid ontwikkelen en minder zelfredzaam worden. Naar buiten gaan en contact hebben met andere mensen zijn belangrijke eerste levensbehoeften. Als deze mensen zich beter voelen, zullen ze minder een beroep doen op zorg. Dat blijkt keer op keer uit onderzoek. De deelname aan de Hollandse soosmiddag zorgt ervoor dat deze deelnemers zich even beter voelen. Ze kunnen een praatje maken, een kaartje leggen en even 'onder de mensen zijn'. Deze voorziening in de wijk is nodig, omdat ze de afstand tot het Barghse Huus als te ver ervaren. Doordat mensen die overtuiging hebben heeft Welcom ook dit soort initiatieven van wijkbewoners nodig om de doelgroep beter in hun eigen omgeving te bereiken. Anders bereik je deze kwetsbare inwoners soms helemaal niet en dat is het laatste wat je wilt met elkaar: dat mensen eenzaam en alleen ergens thuis verpieteren.

De kerncontactpersoon ondersteunde bij het aanvragen van leefbaarheidsgelden bij de gemeente, dacht mee over hoe deze bijeenkomst vorm zou kunnen krijgen en hielp bekendheid te geven aan deze activiteit. Alhoewel het wijkplatform de weg wel weet helpt het contact met Welcom ook richting gemeente. Om duidelijk te maken wat de bedoeling is en dat de activiteit aanvullend is op wat Welcom al doet. Zonder wijkplatform zou het initiatief nu nog niet genomen zijn en zonder Welcom zou de leefbaarheidsgelden niet toegekend zijn. Alleen door dergelijke samenwerking lukken deze initiatieven die voor deze kwetsbare inwoners van levensbelang zijn.

Muurschildering

In 's-Heerenberg aan de 'Achter de Kom' staat een verwaarloosde muur. Een bewoner die hier tegenover woont vraagt of hier iets aan gedaan kan worden. De voorbereidende gesprekken zijn in 2021 gevoerd met de jongerenwerker, combifunctionaris cultuur, de kerncontactpersoon, de bewoner, een kunstenaar én de eigenaar van de muur. In het voorjaar van 2022 zal deze muur omgetoverd worden door een groep jongeren onder begeleiding van de jongerenwerker en de kunstenaar. De eigenaren zorgen voor de koek en zopie en zo wordt het enerzijds een activiteit voor jongeren, een bewonersinitiatief en de buurt knapt er ook nog eens enorm van op. Natuurlijk kunnen omwonenden meepraten over de afbeelding op de muur. Daar zorgt de kerncontactpersoon voor. De combifunctionaris cultuur zorgt er met de bewoner voor dat haar wensen goed worden meegenomen.

Zhineng Qigong in het Barghse Huus

Zhineng Qigong bestaat uit eenvoudige oefeningen met rustige bewegingen en een kalme mind. Zhineng Qigong is geschikt voor alle leeftijden en de oefeningen kunnen staand of zittend worden uitgevoerd. Nieuwsgierig? Meld u aan voor een gratis proefles.

Wanneer: donderdag van 19.00 tot 20.15 uur
Waar: Barghse Huus, 's-Heerenberg
Kosten: € 6,50 per les
Informatie: Elly van Brakel-Emmerik, 06-30328153

Sjoelen in het Barghse Huus

Sjoelen is een heel leuk spel en een geweldige sport. Sjoelen brengt mensen samen in een vriendschappelijke sfeer waar competitie niet ontbreekt. Sjoelen maakt jezelf beter, maar ook anderen. Dit omdat er kennis en ervaring uitgewisseld wordt, waardoor je steeds weer nieuwe mogelijkheden in de sport en het spel ontdekt. Er is voor ieder wat wils wat sjoelen betreft: ben je op zoek naar gezelligheid en iets wat daarbij bindt? Kom dan naar het Barghse Huus!

Wanneer: dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur en 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Barghse Huus, 's-Heerenberg
Kosten: € 6,00 per maand
Informatie: Riet Thomassen, 0314-652076

Creatieve ontmoetingsochtend in het Barghse Huus

Een burgerinitiatief waar creatievelingen van jong tot oud elkaar wekelijks kunnen ontmoeten om samen aan de slag gaan met hun hobby. Heeft u zin om samen met anderen te haken, breien, wol spinnen, tekenen, of hebt u een andere hobby? Kom dan langs! Ook als u alleen komt voor de ontmoeting en gezelligheid. Aanmelden is niet nodig, neem wel uw eigen spullen mee.

Wanneer: donderdag van 9.30 tot 11.30 uur
Waar: Barghse Huus, 's-Heerenberg
Kosten: gratis
Informatie: initiatiefneemster Willeke Loeven, 0314-663760

telefoon