Mail ons
[javascript protected email address]
header afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

Klankbordgroep

Welcom vindt het belangrijk dat klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienstverlening en advies kunnen geven. De Klankbordgroep van Welcom vertegenwoordigt de mensen die gebruik maken van de diensten van Welcom. De belangrijkste taak van een Klankbordgroep is het behartigen van de belangen van de klanten. Zij richt zich op hetgeen klanten bezighoudt en geeft waar nodig advies om de dienstverlening te verbeteren.

Werkwijze

De Klankbordgroep komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar om signalen uit te wisselen en de vooraf vastgestelde onderwerpen te bespreken. De Klankbordgroepgeeft haar mening over allerlei onderwerpen die voor klanten belangrijk zijn. 

De Klankbordgroep behandelt geen individuele klachten van klanten. Daarvoor heeft Welcom een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure. Informatie hierover is te vinden op onze website.

Ambtelijk secretariaat

Irma Evers, ambtelijk secretaris, telefoonnummer 0316 – 22 35 20.

Informatie

De klantenraad is telefonisch te bereiken via 0316 – 22 35 20 en via e-mail: Irma Evers

Leden Klantenraad Welcom

Anita Groote
“Ruimte voor ideeën, voor jong en oud.”

Marijke van Schriek
“Als we elkaar ruimte geven, is er voor iedereen ruimte genoeg!”

Mia Roosendaal
“We moeten meegaan in de tijd waarin we nu leven. Niet achterom, maar vooruit kijken.”

Tonny Gerritsen
“Bent u tevreden? Vertel het ons ook!

telefoon