Mail ons
[javascript protected email address]
Welzijnslijn
(0316) 29 28 28
intro afbeelding
Met elkaar
voor elkaar

Missie en visie

De welzijns- en cultuurorganisatie Welcom verleent diensten, biedt hulp en ondersteuning en organiseert activiteiten dicht bij mensen, ter bevordering van de sociale samenhang, de zelfredzaamheid, de deelname aan het maatschappelijk verkeer en de maatschappelijke inzet. Welcom richt zich daarbij op alle leeftijds- en doelgroepen. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en voorkoming van sociaal isolement en maatschappelijke uitval.

Visie

Montferland is een prachtige gemeente, waar mensen de mooiste dingen laten gebeuren. We zijn er voor iedereen die wil bijdragen aan de Montferlandse samenleving; aan het welzijn van zichzelf of een ander. Wij zorgen voor een Basis Infrastructuur Welzijn: het vangnet voor kwetsbare mensen dat onze medewerkers en lokale vrijwilligers dichtbij huis kunnen organiseren, doordat ze dichtbij mensen werken. De Basis Infrastructuur is er voor iedereen in Montferland. Maar welzijn is veel meer dan dit vangnet. In de Montferlandse kernen zijn en ontstaan maatschappelijke initiatieven die een grote rol kunnen spelen voor het welzijn van veel mensen. Veel initiatieven en het verenigingsleven draaien op eigen kracht, anderen met in meer of mindere mate ondersteuning van onze sociaal werkers en vrijwilligers. We werken samen aan welzijn voor iedereen! Zodat iedereen op een passende en gewenste wijze kan meedoen. Zo bevorderen we de vitaliteit en ontstaan en blijven er krachtige gemeenschappen in wijken en kernen waarbinnen inwoners, jong en oud, steeds meer zelf- en samenredzaam zijn. We willen zoveel mogelijk bijdragen aan oplossingen in het voorliggende veld.

Kernambitie

Het versterken van inwoners, wijken en kernen Wij staan voor het versterken van inwoners, wijken en kernen. Dat doen we samen en op basis van gelijkwaardigheid met inwoners, maatschappelijke initiatieven, opdrachtgever(s) en partnerorganisaties.

We werken hieraan door vroegsignalering en preventieve activiteiten, via individuele en collectieve welzijnsarrangementen. We bouwen mee aan sociale netwerken: in wijken en kernen en door ons aanbod aan lokale welzijns - en cultuuractiviteiten. We zijn bereikbaar en werken dichtbij en samen met inwoners, waardoor ze zo vroeg mogelijk worden geholpen of bijgestaan.

Daarnaast betrekken we, waar mogelijk, andere inwoners en maatschappelijke initiatieven bij deze hulp, zodat mensen onderdeel worden van nieuwe netwerken, weer meedoen en op den duur van betekenis kunnen zijn voor een ander. We zijn goed in het verbinden van mensen, maatschappelijke initiatieven en organisaties.Ons aanbod heeft vier pijlers: talentontwikkeling, meedoen en vitaliteit en werken vanuit en met de kernen Voor meer informatie kunt u ons Meerjarenbeleidsplan (Meerjarenperspectief 2019-2013) hier downloaden.

Klik hier voor het Meerjarenperspectief van Welcom.

telefoon