Mail ons
[javascript protected email address]
intro afbeelding
Highlights jaaroverzicht 2019

Thema ORGANISATIE

Bijzonder in 2019

In 2019 is de methodiek Deep Democracy verder geïmplementeerd. Er is het streven om bij werkgroepen en reguliere vergaderingen de methodiek consequent toe te passen. “Check in, check uit popcornstyle”, “zoeken naar het alternatief” zijn inmiddels ingeburgerd.

Een op til zijnde verhuizing en bezuinigingen vragen flexibiliteit van de medewerkers. Ondanks deze invloeden die onrust kunnen veroorzaken, blijven medewerkers gedreven om voor de klanten het beste van zichzelf te geven.

Welcom is een organisatie met veel enthousiaste en gedreven vrijwilligers, de verhouding medewerkers – vrijwilligers ligt momenteel ongeveer 1 op 10. Het is belangrijk om vrijwilligers goed te begeleiden, bewust te maken van kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening. Er is dit jaar speciale aandacht uitgegaan naar privacy en veiligheid. De kwaliteitsmedewerker heeft een informatieflyer en filmpje gemaakt over privacy. De vrijwilligersbegeleiders van verschillende diensten hebben dit onder de aandacht gebracht van hun vrijwilligers. Ook werden er bijeenkomsten gewijd aan veiligheid, bv. bij de schuldhulpmaatjes. Klanten kunnen emotioneel of agressief reageren, dus bewustwording en veiligheidsaspecten zijn hier erg belangrijk.

Mobiliteitscijfers 2019

Werken en leren

Jaarlijks verwelkomen we jongeren die in het kader van hun opleiding stage willen lopen bij Welcom. Welcom is een erkend leerbedrijf voor verschillende opleidingen en neemt deze taak serieus. We hebben niet alleen een stagecoördinator die het wervingsproces bewaakt, maar ook stagebegeleiders met kennis van zaken.

Ook zijn er jaarlijks tientallen Maatschappelijke Stagiair(e)s actief binnen Welcom.

Verzuimpercentage

Met een helder verzuimbeleid en een managementteam dat intensieve verzuimbegeleiding biedt, streeft Welcom ernaar haar verzuimpercentage zo laag mogelijk te houden. Het ministerie van Volksgezondheid en Zorg meldt op haar website dat het jaarlijks verzuim in Zorg en Welzijn in het derde kwartaal van 2019 5,3% was.

Bij Welcom is het gemiddelde verzuimpercentage helaas hoger: 9,36 %. In vergelijking met 2018 is het gemiddelde verzuimpercentage gestegen (9,36% t.o.v. 5,3%). Maar positief is dat in het laatste tertiaal een serieuze daling is ingezet. Het percentage in T3 was 7,7 %.

telefoon