Mail ons
[javascript protected email address]
intro afbeelding
Highlights jaaroverzicht 2019

VOORWOORD

Het inhoudelijke jaarverslag geeft een verdere inkijk in de klantgerichte activiteiten, de medewerkers en vrijwilligers en het kwaliteitsmanagementsysteem van Welcom. Het bevat ook veel cijfermateriaal.’

Raad van Bestuur
We hebben een goed jaar gehad, we zijn er trots op met zoveel Montferlandse initiatieven, verenigingen, vrijwilligers, partners en collega’s te kunnen zorgen voor het versterken van eigen kracht en het bijstaan van kwetsbare mensen.

In de voorgaande jaren zijn er grote stappen gezet in de organisatie, ook in 2019. We zorgen voor de Basis Infrastructuur Welzijn: hét vangnet voor kwetsbare mensen. Welzijn is veel meer dan dit vangnet. We werken in alle kernen samen aan welzijn voor iedereen, zodat iedereen op een passende en gewenste wijze kan meedoen. Zo bevorderen we de vitaliteit; krachtige gemeenschappen ontstaan of worden versterkt in wijken en kernen waarbinnen inwoners, jong en oud, steeds meer zelf- en samenredzaam zijn. Het gebiedsgericht en vraaggerichte werken blijft daarom volop in ontwikkeling. Ook in tijden van bijzondere en uitzonderlijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn wij in staat snel te schakelen om te voorzien in de maatschappelijke vraagstukken die acuut zijn.

Samenhang versterkt

Wat opvalt is dat het gebiedsgerichte werken steeds meer geïntegreerd wordt in het reguliere werk. Die ontwikkeling zet zich door in 2020 en volgende jaren. De samenhang tussen alle diensten en activiteiten wordt steeds meer versterkt. De samenwerking met lokale partners als bijvoorbeeld het Sociaal Team, de Bibliotheek en de kerken is en blijft zeer belangrijk. Maar natuurlijk draait het om de inwoners van Montferland, waarvan velen ook als vrijwilliger maatschappelijk actief zijn.

Corona

Juist na de Coronacrisis verwachten we een toename van maatschappelijke vragen op divers vlak. Nieuwe ervaringen die in crisistijd opgedaan zullen worden, worden in de toekomst - waar dat goed werkt - geïmplementeerd tot reguliere werkwijze. Terwijl in tijden van crisis het beroep op welzijnsorganisaties stijgt, ontstaan er in tijden van economische tegenspoed ook altijd risico’s voor de financiële huishouding van de gemeente. Welcom realiseert zich die risico’s en benadrukt dat de organisatie in belangrijke mate kan bijdragen aan het reduceren van negatieve maatschappelijke gevolgen en het vergroten van de kracht die uitgaat van sterker wordende maatschappelijke netwerken.

De afgelopen weken hebben wij kunnen laten zien dat wij onze werkwijzen vrijwel onmiddellijk hebben kunnen aanpassen toen de Corona-maatregelen daarom vroegen. Ook in de toekomst kunt u op ons rekenen en zullen wij adequaat zowel continuïteit bieden als dat we kunnen reageren op maatschappelijke actualiteit en urgenties.

telefoon