Mail ons
[javascript protected email address]
header afbeelding
Doet u mee?

Voorzitter [StadsTV Bergh]

Titel vacature
StadsTV Bergh zoekt een nieuwe voorzitter

Taakomschrijving

StadsTV Bergh zoekt wegens statutaire wisseling nieuwe bestuursleden. Er is plek voor een nieuwe voorzitter. In de functie van voorzitter van StadsTV Bergh geef je leiding aan het bestuur en de vrijwilligers. Verder vertegenwoordig je de stichting zowel in- als extern. Daarnaast ben je met beide andere bestuursleden nauw betrokken bij het maken van nieuw beleid, voert hierin uit en draagt mede zorg voor het eindresultaat. Ook heb je de nodige externe contacten. We zoeken een enthousiasmerende en verbindende persoon.

Werksoort
Actief in wijk en kern
Besturen
Media en voorlichting

Doelgroep
Kinderen
Tieners/jongeren
Volwassenen
Senioren
Multiculturele groepen
Mensen met een beperking

Werktijden

Altijd in overleg. Voor wat betreft de vergaderingen: de vrijwilligers van stichting StadsTV Bergh vergaderen 1 x per 6 weken en het bestuur 1 x per 8 weken. Tussendoor, zo nodig, overlegmomenten met externe partijen.

Vrijwilligersondersteuning

Samen met de beide andere bestuursleden werkt de huidige (vertrekkende) voorzitter werkt de nieuwe voorzitter in.

Aantal gezochte vrijwilligers

1

Verklaring omtrent gedrag (VOG) gewenst

Ja

Onkostenvergoeding

Nee

Scholing vereist

Nee

Overige bijzonderheden

Beschikken over netwerk(contacten)

Naam van de organisatie

Stichting StadsTV Bergh

Internet

www.stadstvbergh.nl

Organisatie is actief in
Geheel Montferland

Bijgewerkt (deels): 16 april '24

Mail naar vrijwilligerswerk@welcommail.nl

telefoon